Murningsarbeten

våra murare utför all typ av murningsarbete

TBL utför mureri för nyprpoduktion och byggnation av eldstäder, skorstenar, bakugnar och kakelugnar. Vi bygger i stenmaterial såsom tegel, leca, block och all typ av puts. Vi erbjuder även reparation och underhåll av befintliga byggnader och fasader. Tillsammans med samtliga parter i ett byggprojekt såsom snickare och betongarbetare är vi en viktig del av byggprocessen och ansvarar för att skapa säkra, underhållsfria, energisnåla och hållbara byggnader. Vi på TBL är engagerade murare med ett stort intresse för mureri och ser alltid till att ligga i framkant gällande ny teknik och nya arbetsmetoder. Vi har stor kunskap gällande hantering av olika material och är skickliga på passform.

Murningsteknik

Murningsarbetet innefattar murning av väggar med hjälp av murmaterial sten, tegel och murbruk i alla former. Murningstekniken som hantverk har funnits och utvecklats genom flera årtusenden och tekniken används både för nybyggnation och som fasadutsmyckning. Vid nybygge använder vi oss av murningen både som stomme för att därefter klä fasaden i annat material och vid fasadutsmyckning använder vi ofta tegel. Vi använder oss av flera murningstekniker såsom stenmurning, tegelmurning och blockmurning. Varje teknik kräver olika färdigheter och kompetens. Våra skickliga murare har stor erfarenhet och arbetar med stor omsorg och precision. Murningsarbete kräver dessutom kunskap kring byggregler som säkerställer att varje uppdrag uppfyller rätt säkerhetskrav. Därför anpassar vi samtliga arbeten efter byggnadens eller platsens förutsättningar för att säkerställa att vi har rätt kompetens och teknik på plats. Vi mäter och skär material samt genomför en nogrann plan för måttplacering vilket säkerställer att murarna byggs och placeras korrekt. 

 

Har du frågor eller önskar hjälp med ett murningsuppdrag? Vi tar oss an både små och stora projekt!

Kontakta oss så inkommer vi med en offert