Kakelugnar - reparation och installation

Vi renoverar, reparerar och installerar kakelugnar & eldstäder

Reparationsprocessen steg för steg

För att reparera en kakelugn krävs stor yrkesskicklighet och erfarenhet. En 100 år gammal kakelugn måste renoveras med en varsam hand och stor precision. Efter många års användning kan kakelugnens tegel vara utslitet och det kan skapas läckage i skarvarna - då behövs nytt material och en omsättning. Vid reparation utför vi tillsammans med sotaren en besiktnig av kakelugnen och vid läckage krävs oftast en omsättning av teglet. Vi märker då upp och plockar ner det gamla kaklet  och river ner det gamla teglet. Därefter startar återuppbyggnaden av kakelugnen sakta men säkert. Allt tegel blötläggs och huggs med murarhammare för att passa perfekt. Teglet muras endast med lerbruk (inget annat). Kaklet sätts därefter tillbaka med enorm nogrannhet och precision. När kakelugnen är uppmurad skall den slutligen rengöras och fogas. När allt är klart skall den stå och torka ca 6 månader innan man kan börja elda lite försiktigt.

 

Säker montering och installation av din kakelugn

En viktig del i installationen är att säkerställa att anslutning till rökrör och skorstenar görs korrekt. Vi på TBL har stor kunskap om hur man installerar hanterar rökrör på ett säkert och felfritt vis. Rökrör och skorstenar måste vara rätt dimensionerade och installerade enligt rådande byggregler för att säkerställa att röken kan föras ut på ett säkert sätt. Efter installationsarbetet testar vi kakelugnen för att säkerställa att den fungerar korrekt och att det inte finns några läckor i rökröret som ansluter till eller i skorstenen. Som erfarna murare med hög kompetens i arbete med kakelugnar kan vi även hjälpa till med design och planering av nya kakelugnar.

 

Har du frågor eller vill veta mer om våra kakelugnar? Kontakta oss så inkommer vi med en offert!

Nedan finner du ett urval av våra installationsuppdrag