Husfasad med byggställning

Att tänka på när du ska renovera eller byta fasad

Fasaden spelar en avgörande roll när det kommer till att skydda en byggnad mot väder och vind. Det är därför viktigt att ta väl hand om fasaden och inte vänta för länge med renovering eller byte. I den här guiden får du goda råd kring materialval, men även viktig information om exempelvis bygglov. Genom att följa våra råd kan du säkerställa ett framgångsrikt fasadprojekt som inte bara förbättrar husets estetik, utan dessutom förbättrar isoleringskapacitet och energieffektivitet.

Varför lönar det sig att byta fasad på huset?

Fasadrenoveringar kan variera i omfattning, från totalrenoveringar till mindre reparationer och underhållsåtgärder. Renoveringarna utförs ibland enbart av estetiska skäl – kanske vill du ge ditt hem eller din företagsbyggnad en ny look? En fasadrenovering kan dock också utföras för att förbättra husets energieffektivitet, eller för att helt enkelt åtgärda skador. En undermålig fasad kan fort leda till större och mer kostsamma problem, så det är oerhört viktigt att ta tag i problemet så fort som möjligt.

Då behöver du bygglov

I vissa fall kan du behöva ansöka om bygglov inför en fasadrenovering  – exempelvis när du vill skaffa en ny typ av fasad eller byta färg på huset. Bygglovsprocessen kan ta tid, så kom ihåg att vara ute i god tid med din ansökan. Om du är osäker på vad som gäller för just dig kan vi på TBL Mur & Puts givetvis hjälpa dig.

Olika typer av fasader och dess egenskaper

Olika fasadmaterial har olika egenskaper som du behöver ta hänsyn till – oavsett om du planerar att upprätta en helt ny fasad eller renovera fasaden som du redan har. Vi på TBL är experter på tegel-, betong- och putsfasader, och kan hjälpa dig med såväl kompletta fasadbyten som enklare underhållsåtgärder.

  • Puts: Puts är ett slags murbruk som ger en slät och modern look. Fasaden kan klara sig bra i uppemot 50 år. Ommålning är dock en nödvändig åtgärd efter ungefär 15 år. Med en putsad fasad behöver du också vara uppmärksam på eventuella sprickor, eftersom det fort kan uppstå skador om fukt tränger igenom. Du behöver därför kontrollera en putsad fasad åtminstone en gång om året.
  • Tegel: En tegelfasad är oerhört tålig och behöver i regel inte renoveras förrän efter 40 till 60 år. Du behöver däremot kontrollera fogarna i intervaller på ungefär 5 år, samt utföra fasadtvätt vart 15:e år för att motverka fuktintrång och röta. När du märker att fogarna börjar urlakas på flera ställen är det dags för en renovering.
  • Betong: En välkonstruerad betongfasad kräver generellt sett minimalt underhåll, och har en livslängd på uppemot 100 år. Årliga inspektioner rekommenderas dock för att säkerställa att externa faktorer som träd och buskar inte påverkat fasadens funktion eller utseende. För att skydda mot fukt och mögel krävs också ommålning ungefär vart 15:e år.
0
Feed

Lämna en kommentar